Parkování Zvonařka

Pro autobusy  je možné využít parkování na střeše ústředního autobusového nádraží Zvonařka.

Ceny za parkování:

100,- bez DPH/hodinu

nad 5 hodin 500,- bez DPH

Kontakt: p.Večeřa 602527429