Dopravně-psychologické pracoviště

akreditované Ministerstvem dopravy ČR

 

 

Od 1.8.2012 vstoupil v platnost Zákon č.133/2011 sb,, který zpřísnil podmínky pro provádění dopravně psychologického vyšetření.

Toto vyšetření mohou provádět pouze psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy ČR, a to na pracovištích, která jsou ohlášena Ministerstvu dopravy a splňují požadavky na prostorové a materiální vybavení.

 

Tourbus, a.s. nabízí služby akreditované dopravně psychologického pracoviště, tj. provádění  povinných dopravně psychologických vyšetření zajišťovaných psychologem – členem Asociace dopravních psychologů (jediná organizace v ČR, která má oprávnění k provádění dopravně psychologických vyšetření) pro řidiče všech kategorií (osobní i nákladní doprava tuzemská i zahraniční, speciální vozidla s právem přednosti v jízdě, taxi), učitele autoškol a žadatele o řidičský průkaz či vrácení řidičského průkazu.

 

Psychologické pracoviště :

ulice Rosická 20, Brno
PhDr. Hana Kopecká
tel.: 543 163 457
mobil: 602 743 568