Ústřední autobusové nádraží Zvonařka

Společnost Tourbus,a.s. je provozovatelem Ústředního autobusového nádraží Brno – Zvonařka, které poskytuje široké veřejnosti následující služby:

– Poskytování informací o odjezdech a příjezdech pravidelných autobusových linek

– Předprodej místenkových jízdenek na tuzemské dálkové autobusové linky

– Předprodej jízdenek na mezinárodní autobusové linky po celé Evropě

– Přiznání slevy na žákovské a studentské jízdné

– Úschova zavazadel do 30 dnů od uložení

– Využití stanoviště pro pravidelnou autobusovou dopravu

– Využití stanoviště pro příležitostnou, zájezdovou dopravu

– Možnost umístění reklamy v areálu ÚAN

– Možnost využití manipulační techniky (nakladač, vysokozdvižná plošina)

– Ztráty a nálezy v souvislosti s pravidelnou autobusovou dopravou